Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

zskomenskeho886@seznam.cz

 

OTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření byl zveřejněn MŠMT dokument "Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020," ( viz. následující odkaz k celému dokumentu ). Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů a 9. ročníků ve škole. 

ochrana_zdravi_zs.pdf (1045505)

Základní školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným, mentálním, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

 

Základní školy/třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s narušenou komunikační schopností, závažnými vývojovými poruchami učení, zrakovým a sluchovým postižením mohou od 25. 5. 2020 obnovit osobní přítomnost žáků 1. stupně. Účast žáků však není povinná - záleží na rozhodnutí zákonného zástupce.

 

Pokud se žáci 9. ročníku navštěvující ZŠ/třídu uvedenou v předešlých dvou bodech připravují na přijímací zkoušky na střední školu, tak je jim umožněna (pro žáky nepovinná) docházka do školy za účelem této přípravy.


Milí žáci, rodiče a všichni, kdo se nyní s žáky podílíte na výuce v domácím prostředí,

čas letí mílovými kroky a máme tu další termín pro předání úkolů, již šestý. Většinu úkolů zvládáte dobře, což nám dělá radost a v budoucnu určitě oceníte procvičování i Vy. A nezapomeňte, že vše, co se učíte, učíte se pro sebe. Takže většinu žáků chválím za spolupráci a za snahu. A také chválím rodiče a ostatní za trpělivost, bez té by to nešlo. Předání úkolů se uskuteční dne 29.4. od 9,30-11,00 hodin. Třídní učitelé Vás budou také kontaktovat.
Pokud by Vám nějaké učení nešlo, nebo by Vás něco trápilo, zavolejte ředitelce na telefon 732458092, případně třídním učitelům.
Přejeme Vám všichni dobrou náladu a buďte ZDRAVÍ.
 
Marcela Krákorová
 
 
 
NOVÉ AKTUALITY O ZÁPISECH V SEKCI ÚŘEDNÍ DESKA.

 

Weby s výukovou látkou a procvičováním:

Česká školní inspekce připravila opakovací a procvičovací testy k výuce v pořadu UčíTelka

Kromě testů vázaných na učivo probírané v pořadu UčíTelka (tedy testů pro žáky na 1. stupni ZŠ) jsou v aplikaci InspIS SETmobile k dispozici také další testy pro dílčí témata z různých vzdělávacích oborů, vzdělávacích oblastí i gramotností, které jsou určeny pro žáky základních i středních škol

Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google Play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven). Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a poté v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (na prvních místech jsou řazeny testy s logem UčíTelka). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.
 

Česká televize spouští nový web, který pomůže s učením doma i na dálku. Jmenuje se ČT edu

Webová stránka ČT edu od dnešního dne nabízí přes 3000 krátkých vzdělávacích videí určených pro děti od předškolního věku i žáky středních škol. Videa pokrývají přes dvacítku předmětů od biologie po zeměpis a jsou přehledně členěna podle stupňů vzdělávání i konkrétních témat. Speciálně v době, kdy žáci nechodí do školy, tak může ČT edu pomoci rodičům s domácí přípravou dětí i učitelům se vzděláváním na dálku. Portál ČT edu  je bez jakékoli registrace otevřený pro všechny, kteří mají přístup k internetu.
 
 • www.dopravnivychova.cz
 • www.novaskola.cz
 • www.talentpoint.cz
 • www.aktualne.cz
 • www.decko.cz - Velikonoce
 • www.eduin.cz
 • www.youtube.cz - Výuka v době koronaviru - Prvouka: Jaro 1. díl a dál
 • www.fraus.cz
 • www.vcelka.cz
 • Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut. Jako rodič klikněte sem. Jako učitel (nebo škola) sem.
 • Výuková Youtube videa – o mnoha kvalitních vzdělávacích Youtube kanálech se zmiňujeme například v tomto článku, další je možné snadno dohledat po zadání tématu přímo ve vyhledávači.
 •  Pokud vaši žáci zvládají angličtinu, určitě doporučujeme kanál The School of Life (k videím je možné dodat titulky). 
 • Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
 • finanční gramotnost zase Zlatka.in (1.,2. stupeň ZŠ a SŠ), 
 • češtinu Gramar.in (1.-6. třída ZŠ a 4. ročník SŠ) 
 • zeměpis Geograf.
 •  Prvky.com, výklady určitých kapitol nebo interaktivní tabulku prvků.
 • Procvičování látky je možné také skrze platformu Umímeto.cz, momentálně je k dispozici čeština, angličtina, němčina, matematika, programování nebo cvičení zaměřená na fakta.
 • Čtení, angličtinu a španělštinu si žáci mohou na mobilu nebo tabletu procvičovat na Včelce. Interaktivní cvičení jsou obzvláště vhodná pro děti se specifickými poruchami učení nebo pro cizince.
 • Psaní hravě nabízí online kurz, díky kterému se děti mohou naučit psát všemi deseti. Dovednost, která se jim v životě bude 
 • Češtinu, literaturu, prvouku, vlastivědu, fyziku, občanku, dějepis, přírodopis a zeměpis najdete na Redmonster (CZ). Jinak placené kurzy jsou momentálně kvůli uzavření škol dostupné všem zdarma.
 • Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
 • Zapojit prvky počítačové hry do výuky si můžete zkusit díky Minecraft for Education (ENG). Ano, jedná se o verzi mezi dětmi tolik oblíbené PC hry uzpůsobené pro vzdělávací prostředí. O tom, jak hra najde skvělé uplatnění při výuce programování nebo chemie, si v češtině můžete přečíst zde. Formulář, díky kterému budete moci Minecraft využívat zdarma až do konce června distančně, naleznete pod tímto odkazem.
 • Jestli chcete, aby vaši žáci pracovali i s „vizuálnem“, doporučujeme webovou stránku Storyboardthat.com. Na ní totiž můžete se studenty vytvářet skvělé komiksy. Návod vytvořený českým učitelem, naleznete zde.
 • Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
 • Portál Moderní dějiny nabízí kvalitně zpracované výklady událostí minulého století. Materiály se mohou hodit pro dějepis i občanskou výchovu.
 • Dějepisáři určitě ocení službu Old Maps Online (ENG), ve které můžete vyhledávat historické mapy míst na celém světě.
 • Jazykáři mohou využít celosvětově známou aplikaci na učení jazyků Duolingo. Doporučili bychom ji ale spíše žákům, kteří s cizím jazykem teprve začínají.
 • Aplikace na iPhone

  Lidské tělo - naučte se, jaké orgány k čemu slouží.

 • Rádio Junior – Český rozhlas - polední pauza jako dělaná na poslech, hry nebo omalovánky v aplikaci Rádia Českého rozhlasu.

  YouTube Kids - když už prostě nemůžete.. V aplikaci YouTube Kids si můžete nastavit věkovou hranici a i limit sledování.

  Lingokids - aplikace v angličtině na základní procvičování abecedy a slovíček, pro děti 4+.