Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

zskomenskeho886@seznam.cz

 Aktuální informace

 

  Třídní schůzky se konají 19.4.2018 od 15,00 hod.

 

Všechny zájemce srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná dne 12. dubna 2018 od 13,00 do 16,00 hodin.

 

Zápis do 1. ročníku školního roku 2018/2019 se koná 26.dubna 2018 od 13,00 do 17,00 hodin.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

U zápisu předloží zákonní zástupci rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP, dále Doporučení školského poradenského zařízení – PPP (SPC) – k vřazení dítěte do školy samostatně zřízené podle §16, odst. 9. Dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně.

 

Bližší informace na telefonních číslech  318 599 465 a 732 458 092.