Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

zskomenskeho886@seznam.cz

Projektové dny - naše radost 

Školní rok 2017/2018

Poskytování první pomoci
 
Víte vůbec co je to první pomoc? A jak při ní neohrozit svůj život? Znáte čísla tísňového volání? Jak postupovat pokud kamarád krvácí, zlomil si nohu nebo se popálil? Přesně takové otázky jsme si kladli v rámci projektového dne, který se týkal první pomoci. Nejprve se žáci teoreticky seznámili s pravidly poskytování první pomoci, ale také s prevencí, péčí a ošetřováním chrupu prostřednictvím powerpointové prezentace a interaktivního CD. V praktické části se potom žáci rozdělili do menších skupin a postupně si zkoušeli na jednotlivých stanovištích např. ošetření rány, ošetření zlomeniny, popálenin, masáž srdce, zastavení krvácení atd. V závěru dopoledne proběhlo vyhodnocení projektového dne, kde byl vybraným žákům  předán diplom za předvedení praktických dovedností při poskytování první pomoci. Nikdy nevíme, kdy bude naši pomoc někdo potřebovat, a proto si budeme nově získané informace z projektového dne během roku průběžně opakovat.

 

Školní rok 2016/2017

Výstava "RETRO" Praha

První projektový den ve školním roce 2016/17 byl věnován historii. Žáci druhého stupně navštívili výstavu "RETRO" v objektu Tančícího domu v Praze. Retro je styl, který tu vždycky byl a bude. Proč se tedy nevrátit zpět v čase a nenahlédnout do éry 70. a 80.let v Československu na vlastní oči? Díky reálným inscenacím panelákových bytů včetně spotřebičů a celkového bytového vybavení s designovými předměty denní potřeby si žáci mohli udělat představu, v jakém prostředí asi jejich maminky vyrůstaly. Jak vypadala móda, hračky nebo obaly výrobků předních národních podniků, jako Seva, Kofola, Eta, JAWA nebo Tesla. Nechyběly ani unikátní kostýmy Heleny Vondráčkové, Karla Gotta, Libuše Šafránkové či Hany Zagorové. 

 

ZOO Plzeň a Dinopark

V polovině října se uskutečnil druhý projektový den. Celá škola se v rámci celoročního projektu „Poznáváme Českou republiku“ vydala navštívit plzeňskou zoologickou zahradu. Společně s lektorem jsme se vydali vstříc africké fauně a flóře. Nejprve jsme byli seznámeni s jednotlivými kontinenty, podnebnými pásy, typickým počasím a rostlinami v dané oblasti. Následně jsme prošli jednotlivé africké expozice a dozvěděli se spoustu zajímavých informací  o stavbě těla, způsobu života či potravě zvířat. Během prohlídky nás čekala řada úkolů. Žáci si mohli osahat kůži hada či vajíčka pštrosa nebo poměřit svou rychlost s gepardem. Na závěr všichni dostali pracovní listy, aby si ověřili, jaký při výkladu dávali pozor. Listy jsme si vyplnili ve škole o hodině přírodopisu a byli jsme příjemně překvapeni, jak dobrý pozor jsme dávali.

Posledním bodem našeho projektového dnu byla návštěva Dinoparku, který se nachází v těsné blízkosti ZOO. Zde jsme mohli sledovat obří makety pravěkých zvířat, všímat si jejich proporcí a specificky vyvinutých končetin, trupu a dozvědět se pár informací o tom, jak pravěcí ještěři žili a jak vyhynuli. A abychom nebyli novými informacemi přehlceni, vydováděli jsme se na dinousařích prolézačkách. 

 

Svatba

Co je to láska? Kdy se můžu oženit? A jste Vy vůbec ženatá? … Takovými otázkami nás, učitele, žáci zahrnují relativně často. Proč si tedy jednou nepopovídat o lásce, vztahu mezi dvěma lidmi a svatbě jako takové? Projektovým dnem s názvem "Svatba"  jsme tak doplnili výuku osobnostní a sociální výchovy, a zároveň si užili spoustu zábavy.  V úvodu se žáci seznámili se základními pojmy jako snoubenci, sňatek, ženich, nevěsta, manželství, rodina, s významem manželství a úlohou rodiny ve společnosti. Ale…co je potřeba vědět a připravit před svatbou? Kde všude může obřad probíhat? Jaké jsou rozdíly mezi svatbou civilní a svatbou církevní? Jak zní svatební pochod? Na všechny tyto otázky a mnoho dalších odpověděly naše čerstvě provdané paní učitelky. Nechyběla ani svatební hostina či přehlídka svatebních šatů. A jak taková svatba vypadá doopravdy? K zodpovězení tohoto dotazu pomohly fotografie a videozáznamy ze svatebních obřadů pedagogů školy. K projektu "Svatba" jsme vytvořili obrovské tablo, které visí na chodbě ve škole. Tak se přijďte podívat! :-)