Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

zskomenskeho886@seznam.cz

PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

Časové zpracování po měsících

Měsíc

aktivity

Září

Adaptační pobyt v přírodě – turistické výlety po naučných stezkách, sběr přírodnin a jejich poznávání, domky z přírodnin, pozorování ptactva a rostlin, návštěva výstavy

Říjen

poznáváme Brdy, péče o okolí školy, práce na školním pozemku, návštěva knihovny, zapojení do soutěže, Drakiáda- výroba draků, program primární prevence

Listopad

Práce na školním pozemku, péče o zeleň ve škole, na pozemku u knihovny, spolupráce s MŠ 9.května, třídění odpadů, oranžový den – Halloween, sběr lesních plodů pro zvěř, představení na rozvoj finanční gramotnosti, návštěva divadla, program primární prevence

Prosinec

Vánoční zvyky a tradice, Mikulášská nadílka, pečeme na Vánoce, výroba dárků a vánočních dekorací, zdobení vánočního stromu v Mníšku, Knoflíkový trh v Mníšku, výroba krmítek, vánoční besídka

Leden

Společenské chování, recyklace odpadů, beseda se zajímavým hostem, návštěva výstavy, zimní sporty v přírodě, kontrola krmítek, autorské čtení, program primární prevence

Únor

Zimní sporty v přírodě – sáňkování, péče o zvířata v zimě, Masopust a jeho význam- výroba masek na karneval, voda kolem nás – problematika pitné vody, spotřeba, znečištění, péče o třídní zeleň,  představní zaměřené na osobnostní rozvoj, tematická spolupráce s rodiči

Březen

rozvíjíme čtenářskou gramotost, práce ve školní knihovně, oblíbené knihy, ilustrace, účast ve výtvarné soutěži, pozorování jarní přírody

Duben

Den Země – úklid okolí školy a pozemku u městké knihovny, sledování přírody,  dopravní výchova, návštěva divadelního představení; Velikonoce - zvyky a tradice

Květen

Den matek - výroba  přání, sledování jarní přírody – přírodniny, práce na školní zahradě, turistický výlet po okolí, návštěva Prahy se zaměřením na historii, 

Červen

Den dětí - sportovní dopoledne, zahradní slavnost, sběr přírodnin a práce s nimi, památky v Mníšku pod Brdy, 

Poznámky

Průběžně jsou využívány aktivity nabízené jinými organizacemi, jako např. výtvarné a ekologické soutěže, spolupráce s dalšími školami apod., pozornost je věnována výzdobě školy