Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

zskomenskeho886@seznam.cz

GDPR

Informace k GDPR
 
Dne 25.května 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropské unie známé pod zkratkou GDPR. Nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které bude přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak Obecné nařízení od 25.května 2018 nahradí zákon č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. zákon o ochraně osobních údajů. Jedná se o dosud největší soubor pravidel na ochranu osobních dat, který je reakcí na rychlý technologický rozvoj. Jako jiné organizace musí i naše škola postupovat v souladu se zásadami tohoto nařízení.
 

Zákon č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů je od 24.4. 2019 nahrazen zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

 
Jednou z povinností školy je "Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů" a to dle čl.37 odst.1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Funkci pověřence pro naši školu vykonává Radek Pomije tel: 739220840, e-mail: gdpr@moore-czech.cz  společnosti Moore Czech Republic s.r.o. Karolínská 661/4, 186 00 Praha 8 (dat.schr. ID uriusvn)