Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

zskomenskeho886@seznam.cz

ÚŘEDNÍ DESKA

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ:

 

ZÁPISY - NOVÉ INFORMACE !!!

Vážení rodiče,

na základě Opatření MŠMT ČR k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021, které bylo vydáno v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v ČR, a naleznete ho na této adrese:

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-proskolni-rok-2020-2021

proběhne zápis do naší ZŠ zřízené podle § 16 odstavec 9 školského zákona (ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) distančním způsobem, tj. bez osobní přítomnosti zákonných zástupců i dětí.

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odklad povinné školní docházky a související dokumenty, které jsou nezbytné pro vydání rozhodnutí, lze doručovat  těmito způsoby:

1) do datové schránky školy

2) na email zskomenskeho886@seznam.cz, avšak dle pokynů MŠMT je nutný uznávaný elektronický podpis

3) poštou (originály)

4) osobním vložením originálů v obálce do poštovní schránky školy, ve výjimečných případech osobním předáním po předchozí telefonické domluvě.

5) Pokud nemáte možnost si formuláře vytisknout, informujte co nejrychleji vedení školy na telefonu 732 458 092 nebo mailem zskomenskeho886@seznam.cz

Žádosti a dokumenty doručte škole v období od 13. 4. 2020, nejdéle do 28. 4. 2020.

Formuláře žádostí a jejich příloh naleznete na webových stránkách školy. Před podáním žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání si prostudujte „Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021“.

Postup vyplnění žádosti:

1. Vyplňte „Žádost o přijetí do 1. ročníku .

2. Vyplňte formulář „Zápisní list do 1. ročníku 2020/2021“.

3. Přečtěte si pozorně text „Informovaného souhlasu se zařazením do ZŠ § 16/9 ŠZ“, v případě potřeby bližšího vysvětlení telefonujte ředitelce školy. 

4. K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte.

5. V případě, že dítě je svěřeno soudem do péče jednoho z rodičů, přiložte kopii 1. listu rozsudku soudu – v kopii lze začernit citlivé údaje. Pokud tak neučiníte, zajistí jejich nečitelnost při přijetí ředitelka školy.

6. K žádosti přiložte originál „Doporučujícího posouzení k přijetí do 1. ročníku ZŠ zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ“, nebo požádejte své SPC či PPP o zaslání do datové schránky školy

Žádost o odklad povinné školní docházky (PŠD) pro své dítě :

1. Vyplňte „Žádost o odklad povinné školní docházky“

2. K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte

3. K žádosti přiložte originál doporučení SPC nebo PPP k odkladu PŠD

4. K žádosti přiložte další doporučení k odkladu PŠD, a to buď odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Předem děkuji za spolupráci. Jsem k dispozici k telefonickým konzultacím.

 

V Mníšku pod Brdy, dne 20. 3. 2020

Mgr. Marcela Krákorová

ředitelka školy

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886 Tel.732 458 092, e-mail: zskomenskeho886@seznam.cz, ID e4bmpw4

Přílohy k zápisu.zip 

 

Vážení zákonní zástupci, 

na základě rozhodnutí vlády ČR se od 10.3. 2020 do odvolání uzavírají všechny základní školy (včetně školní družiny a školní jídelny). Obědy jsou hromadně odhlášené. Bližší informace na webových stránkách MŠMT.

 

Učivo žáci obdrží od jednotlivých vyučujících.  Náměty na procvičování učiva, názorná videa, naleznou žáci v aktualitách na našich webových stránkách.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let
Žádost vydáváme v ředitelně školy  po předběžné telefonické nebo mailové domluvě.

 

 

V případě nejasností a dotazů volejte na tel: 318 599 465,  + 420 732 458 092, případně přímo vyučujícím.

 

Mgr. Marcela Krákorová

 

 

 

Vážení rodiče, 

 

předpokládám, že sledujete aktuální vývoj ohledně koronaviru v ČR. Pro bližší informace o preventivních opatřeních můžete volat na informační linky +420724810106 a +420725191 nebo sledovat informace na webu mzcr.cz, případně na webu msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru.

 

Věřím, že budete jednat zodpovědně a ohleduplně. Zvýšená pozornost bude také věnována hygienickým a preventivním opatřením ve škole.

 

 Děkuji za spolupráci. 

 

Mgr. Marcela Krákorová