Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

zskomenskeho886@seznam.cz

Informace pro žáky 9.roč.

 

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2018/2019:

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č.353/2016 Sb.,o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Pro přijímací řízení ve školním roce 2018/2019 platí zejména:

  • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají do 30.listopadu 2018 pro 1.kolo přijímacího řízení;
  • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1.března 2019 pro 1.kolo přijímacího řízení;
  • uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání k 30.listopadu a až na 2 obory vzdělání k 1.březnu; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;
  •  podrobné informace jsou na webu MŠMT https://www.msmt.cz/file/49548

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude přikládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání).

Případné další dotazy zodpoví výchovný poradce.