Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

zskomenskeho886@seznam.cz

Informace pro žáky 9.roč.


Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018:

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č.353/2016 Sb.,o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Pro přijímací řízení ve školním roce 2017/2018 platí zejména:

  • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají do 30.listopadu 2017 pro 1.kolo přijímacího řízení;
  • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1.března 2018 pro 1.kolo přijímacího řízení;
  • uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání k 30.listopadu a až na 2 obory vzdělání k 1.březnu; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;
  • termín pro talentové zkoušky v 1.kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od 2.ledna do 15.ledna 2018; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2.ledna do 15.ledna 2018;
  • termín pro talentové zkoušky v 1.kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15.ledna do 31.ledna 2018;
  • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1.kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech od 22.dubna do 30.dubna 2018;
  • přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1.kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12.dubna do 28.dubna 2018; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.


Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité  umění), a to pro všechny formy vzdělávání.

Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle §60c odst.1 školského zákona v 1.kole přijímacího řízení ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30.září 2017 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrem) a zaslány školám, a to nejpozději 28.dubna 2018.

Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60% a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40%.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1.kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky uskuteční nejdříve 22.dubna 2018.

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude přikládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání).


 

Případné další dotazy zodpoví výchovný poradce osobně.