Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

zskomenskeho886@seznam.cz

Informace pro žáky 9.roč.

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020:

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č.353/2016 Sb.,o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020: 

- maximální počet přihlášek na SŠ je 2

- termín podání přihlášek do 2.3.2020

- bližší info u výchovného poradce a na webu www.infoabsolvent.cz